Sudo academy predstavuje účinnú cestu k IT zamestnaniu

Rozhovor s Košice IT Valley o aktuálnej situácii IT sektora na východnom Slovensku a výhodách intenzívnych kurzov.

napísal

Jan Koscelansky

ZDIEĽAJ:

V posledných rokoch prudko rastie IT sektor na východnom Slovensku a mnohé lokálne firmy trpia nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Práve intenzívne kurzy zamerané na najnovšie technológie a metódy vývoja digitálnych produktov dokážu poskytnúť rýchlu a účinnú pomoc pre pracovný trh.

V rozhovore s Miriamou Hučkovou, výkonnou riaditeľkou Košice IT Valley a Patríciou Sabolovou, projektovou manažérkou o aktuálnej situácii IT sektora na východnom Slovensku, aké sú možnosti vzdelávania v informačných technológiach a aké výhody prinášajú intenzívne kurzy pre uchádzačov a pracovný trh ako taký.

Vedeli by ste nám v skratke predstaviť Košice IT Valley?

Košice IT Valley je združením právnických osôb a zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia na východnom Slovensku. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, Košického kraja a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na „Cluster Management Excellence Label GOLD“ ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V roku 2020 sa mu tento certifikát podarilo opäť získať. V súčasnosti máme 56 členov.

Aké aktivity v najbližšej dobe plánujete?

Klaster vykonáva veľké množstvo rôznych aktivít. Napríklad, nedávno sme mali prezentáciu prác študentov v rámci Živých IT projektov. Ide o jedinečný vzdelávací projekt spolupráce univerzít s priemyselnou praxou pod záštitou Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE a združenia Košice IT Valley v rozsahu a forme, ktorá je na Slovensku neobvyklá. Študenti spolupracujú v 4 členných tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov pod vedením expertov z praxe a univerzity. Výstupom projektov je zvyčajne softvérový prototyp.

V priebehu dvoch týždňov chceme spustiť kampaň na podporu duševného zdravia ľudí pracujúcich v IT, pripravujeme rôzne online eventy pre jednotlivé IT komunity, ako napr. UX pivo, stretnutia pre projektových manažérov, ale podporujeme aj komunitu HR, či žien pracujúcich v IT.

Ako je na tom slovenský IT sektor? Obzvlášť čo sa týka košického či prešovského kraja?

Východné Slovensko bolo dlho známe pre svoj hutnícky priemysel, no v posledných rokoch prudko rastie jeho význam aj ako regiónu informačných technológií. To sa do veľkej miery darí vďaka klastru Košice IT Valley, ktorý sa stal príkladom fungujúcej spolupráce medzi IT firmami, regionálnou samosprávou a školami. Aj napriek celospoločensky náročným časom, ktoré momentálne žijeme, dovolím si povedať, že IT sektor patrí medzi tie najmenej postihnuté segmenty a viaceré spoločnosti hlásia dostatok voľných pracovných miest. Možno dokonca povedať, že v sektore skôr pociťovať nedostatok pracovných síl. V Košiciach je mnoho IT firiem s permanentne voľnými pracovnými pozíciami, ktoré majú problém z dôvodu nedostatku dostupnej pracovnej sily ich obsadiť.

,,V Košiciach je mnoho IT firiem s permanentne voľnými pracovnými pozíciami, ktoré majú problém z dôvodu nedostatku dostupnej pracovnej sily ich obsadiť."

Do akej miery ovplyvnila aktuálna pandémia vývoj a fungovanie IT sektora na Slovensku?

Pandémia urýchlila niektoré transformačné procesy ako napríklad prechod do cloudu. Ide o nezvratné procesy, ktorých sa však netreba báť. Je zrejmé, že týmto smerom sa bude rozvíjať IT sektor na Slovensku aj budúci rok. Pandémia Covidu-19 na jednej strane bezprecedentne zmenila spôsob práce a fungovania firiem, no na druhej strane ukázala, že sa vieme prispôsobiť celkom rýchlo a aj z ťažkej situácie dokážeme nielen na východnom Slovensku nájsť skryté príležitosti.

V súčasnosti je v Košiciach približne 15 000 pracovných miest v IT priemysle, ktorý generuje ďalších okolo 3 500 pracovných miest v iných oblastiach, (služby, školstvo, obchod, stavebníctvo, stravovanie, kultúra, zábava, ...). Celkový prínos IT priemyslu v kraji (aj s ďalšími multiplikačnými efektami) je okolo 16%.

Aké sú aktuálne možnosti IT vzdelávania v Košiciach respektíve na Slovensku?

Sme predovšetkým regionálnym združením, takže sa zameriavame na to, čo môžeme ovplyvniť lokálne. Podpora IT vzdelávania patrí medzi naše hlavné aktivity. Spolupracujeme s univerzitami pri tvorbe učebných programov tak, aby odrážali potreby IT firiem, ktoré sú na východnom Slovensku. Systematicky pracujeme na budovaní kvalifikovanej pracovnej sily v regióne a záleží nám na zlepšovaní kvality tréningových programov. S týmto cieľom podporujeme a vítame rôzne aktivity ako napríklad IT akadémia, či Sudo Academy.

Klaster minulý rok založil aj Košickú akadémiu softvérového vývoja. Ide o trojročné pomaturitné štúdium so zameraním na softvérový vývoj. Študenti venujú polovicu štúdia učením sa rôznych programovacích jazykov a druhú polovicu priamo na projektoch v zapojených spoločnostiach. Na štúdium sa prihlásilo 50 záujemcov, z ktorých sme vybrali 26.

Je medzi mladými ľuďmi záujem o IT odbory?

Dovolím si povedať, že záujem mladých ľudí o štúdium IT narastá a to aj napriek populačnému poklesu. Výzvou však ostáva odchod študentov mimo región, či dokonca mimo SR, ktorí sa len v obmedzenom množstve vracajú naspäť. Som o tom presvedčená, že v prípade kvalitnej ponuky vzdelávania, dôvody na odchod slabnú. Otázka intenzívnych kurzov ako ďalšej možnosti na vzdelávanie je pomerne komplexná. V súčasnosti veľká časť slovenskej populácie nepracuje v odbore, ktorý vyštudovala a to predstavuje hlavný problém. Vzhľadom na veľké množstvo absolventov humanitných smerov predstavujú intezívne kurzy rýchlu a účinnú pomoc pre trh práce.

V Košiciach vzniká nová platforma na vzdelávanie Sudo Academy, ktorá ponúka intenzívne kurzy programovania a produktového manažmentu. Čo si o tomto projekte myslíte?

Sudo Academy, ktorá je konceptuálne inšpirovaná zahraničnými “coding bootcamp-mi” prináša do Košíc intenzívne kurzy programovania a produktového manažmentu.

,,Na Sudo Academy nás najviac oslovila snaha neostať len pri vzdelávacej inštitúcii, no prepojiť študentov, a teda potenciálnych zamestnancov priamo s lokálnymi IT firmami."

Vzdelávanie a príprava študijného kurikula pritom ostáva flexibilná a bude sa adaptovať práve na identifikované potreby firiem. Takáto akcia-reakcia na trhu práce je veľmi dôležitá, vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v IT sektore, s ktorým sa naši členovia stretávajú. Veľký potenciál má aj forma “custom partnership”, plánovaná do budúcna, a teda príprava vzdelávacích programov šin priamo na mieru konkrétnej IT firmy. Celkovo tento concept pôsobí ako win-win pre študentov aj spoločnosti potýkajúce sa s problémami pri nábore zamestnancov a my im budeme držať palce, aby sa projekt odštartoval a rozbehol so želaným úspechom.

Doporučujete prípadným záujemcom zúčastniť sa týchto kurzov?

V IT Valley sa tejto iniciatíve tešíme, pretože veríme, že dokáže pomôcť viacerým lokálnym IT firmám obsadiť pozície, ktoré sú bohužiaľ kvôli akútnemu nedostatku IT dlhodobo neobsadené. Segment IT je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a dovolím si povedať, že sa stanú súčasťou takmer každej oblasti života. Rast firiem je však ovplyvnený nedostatkom IT odborníkov a preto si dovolím povedať, že šikovní absolventi IT kurzov a vzdelávania sa na nemusia báť o svoje uplatnenie na trhu práce. Nemožno samozrejme zabudnúť na to, že IT odborníci sú nadpriemerné finančné ohodnotení.

,,V IT Valley sa tejto iniciatíve tešíme, pretože veríme, že dokáže pomôcť viacerým lokálnym IT firmám obsadiť pozície, ktoré sú bohužiaľ kvôli akútnemu nedostatku IT odborníkov dlhodobo neobsadené."

Partnerské spoločnosti

Úspešní absolventi kurzov budú mocť získať pracovnú pozíciu u našich lokálnych IT partnerov

GymBeam logoGrownapps logoSudolabs.io logoPromiseo logoNordlicht logoHotovo logoIT Impulse logoGrownapps logoGoHealth logoUnique People logo

a ďalších...

Chceš vedieť viac?

Nechaj nám svoj email a budeme
 ťa informovať o všetkých najdôležitejších novinkách

Meno

Email

Zaujímam sa o

Vybrať ....

Kliknutím súhlasíš so zasielaním emailových správ a s našimi zásadami ochrany osobných údajov