Design Thinking - prístup zameraný na užívateľa

Pozrieme sa na metódu Design Thinking, aké nám prináša výhody a ako súvisí s produktovým manažmentom

napísal

Jozef Šulej

ZDIEĽAJ:

Design Thinking (dizajnové myslenie) sa stalo v poslednom čase novodobým pojmom na vytvorenie dobrého dojmu, čo ale určite nie je správny spôsob ako popísať celý proces alebo koncept. Design Thinking znamená "myslieť ako dizajnér". Tento koncept vie byť použitý v takmer každej oblasti.

Je to kreatívny a inovatívny proces na riešenie problémov. Design Thinking je tiež iteratívny proces zameraný na užívateľa, aby ho dokázal pochopiť, integrovať jeho požiadavky, identifikovať problém a rozvíjať možné stratégie a riešenia. Príliš veľa informácií v jednej vete? Vysvetlíme vám to postupne.

Proces pozostáva z týchto fáz: Empathize/Vcítiť sa, Define, Ideate/Predstaviť si, Prototype, Test a Implement. Z vyššieho uhla pohľadu môžeme tieto fázy zoskupiť do 3 základných: Understand, Explore a Materialize/Zhmotniť.

Proces dizajnového myslenia získal veľa popularity a používajú ho mnohé známe medzinárodné organizácie ako Google, Apple, Airbnb, atď. Proces je prepojený s ľudskou tendenciou vytvárania vzorcov na opakované činnosti a bežne zdieľané znalosti. Uľahčuje chápanie ľudských nenaplnených potrieb.

Tento iteratívny proces pomáha vyvíjať rýchle riešenia a následne improvizovať vývojom a testovaním týchto riešení s koncovými užívateľmi, pre ktorých je produkt určený.

Design Thinking , ako proces, je stále hlavne o ľuďoch. Začína úplným pochopením užívateľa a jeho problémov, ktorým aktuálne čelí. Zameriava sa na reálnych užívateľov s reálnymi problémami a umožňuje nám vytvárať reálne riešenia. Presne takýmto štýlom je vytvorený aj náš kurz produktového manažmentu.

S množstvom krokov zahrnutých v celom procese môžeme eliminovať risk od porozumenia po implemetáciu v oveľa skoršej fáze.

V produktovom manažmente by sme Design Thinking mohli porovnávať s Agile metodológiou, v skutočnosti pomáha zhmotniť abstraktný koncept tým, že umožňuje jednoduchú iteráciu a rýchlejší user testing používateľov.

Implementácia dizajnového myslenia do produktového manažmentu zvyčajne pozostáva zo 6-tich krokov, viď nižšie, kde má každý krok jasné základné hodnoty.

  1. User Research je pravdepodobne najdôležitejší krok v celom procese pretože pomáha úplne porozumieť pohľadu užívateľov na problémové body.
  2. Personas sú starostlivo vybraní užívatelia, ktorí sa zhodujú s koncovými užívateľmi produktu. Sú informovaní o procese, čo znamená že zistenia z User Research pomáhajú budovať Persony.
  3. Problem Points sú problémy súvisiace s produktom z pohľadu každej Persony. Pomáhajú identifikovať relevantné problémy, s ktorými sa užívatelia stretávajú a ako sa ich snažia vyriešiť.
  4. Prototype and Testing, tieto 2 kroky sa dejú zároveň, pretože je potrebné otestovať riešenia a ako sa hodia do problému.
  5. Product ktorým sa myslí minimálny predajný produkt, z ktorého môžeme odovzdať. Musí byť predajný, pretože predstavuje najväčší postup pokiaľ ide o zákazníka a konkrétny produkt.

Produktoví manažéri by mali klásť dizajn (a Design Thinking) na popredné miesto produktovej stratégie, pretože je cenným nástrojom na vytvorenie zážitku z digitálneho produktu, z ktorého budú mať užívatelia aj radosť.

Nauč sa túto a aj ďalšie užitočné metódy na kurze produktového manažmentu Sudo Academy. Neváhaj a prihlás sa na sudoacademy.io alebo nás kontaktuj v prípade akýchkoľvek otázok.